Persoană fizică autorizată/societate cu răspundere limitată

Persoana-fizica-autorizata-societate-cu-raspundere-limitata0Asrl-pfa 2023.webp

Anterior înregistrării unei entități cu/fără personalitate juridică este necesară consultarea unor profesioniști pentru a obține informații privind opțiunile existente, modalitățile de funcționare și de organizare a acesteia.

🖇️Persoana fizică autorizată (PFA), este una din modalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului în scopul desfășurării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată; Aceasta este constituită de o singură persoană fizică, cetăţean român sau cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European, poate desfăşura activităţi economice pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

Societatea cu răspundere limitată (SRL), pe lângă obligația de înregistrare la Registrul Comerțului, se constituie de către una, două sau mai multe persoane pentru a desfăşura o activitate comercială în vederea dobândirii şi împărţirii beneficiilor acesteia.

Firma unui profesionist, PFA, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele şi iniţiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma „persoană fizică autorizată” sau PFA; În cazul unui SRL există posibilitatea alegerii unui alt nume decât numele persoanei care se află în spatele formei juridice.

Atât în cazul unui PFA cât și în cazul unui SRL este obligatoriu, anterior înregistrării, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii formei juridice.

PFA-ul poate stabili relații contractuale cu alte persoane fizice sau juridice în vederea efectuării unor activități economice, obiectul de activitate al unei persoane fizice autorizate poate cuprinde maxim 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN; În timp ce SRL-ul poate exercita mai multe activități, chiar și domenii distincte de activitate, având un cod CAEN principal și un număr nelimitat de coduri secundare, cu condiția menționării acestora în actul constitutiv.

PFA-ul poate avea maxim 3 persoane angajate cu contract individual de muncă încheiat și înregistrat în condițiile legii; În timp ce SRL-ul nu cunoaște o limitare referitoare la numărul de angajați.

PFA-ul poate avea două forme de organizare, sistem real sau norma de venit, diferența dintre aceste două forme de organizare este dată de felul în care se calculează impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii care trebuie plătite statului român. Mai exact, impozitarea în sistem real se face raportat la venitul net efectiv al PFA-ului, care este determinat de diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile, pe când impozitul și contribuțiile sociale pe bază de normă de venit se calculează potrivit unui plafon stabilit de autorități, pentru activitatea pe care o desfășoară persoana, indiferent de diferența dintre venitul brut și cheltuielile deductibile.

Este important de știut că nu orice PFA poate opta pentru impozitarea pe bază de normă de venit, ci doar anumite activități stabilite de către statul Român, și faptul că PFA-ul cu impozitare pe bază de norma de venit, cu venituri mai mari de 100.000 de euro are obligația ca începând cu următorul an fiscal să treacă la impozitarea în sistem real.

În cazul unui SRL lucrurile diferă, orice SRL nou înființat are statutul de microîntreprindere, iar cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt de 1%, pentru cele cu unu sau mai mulți angajați, respectiv 3% dacă nu sunt angajați. Pentru a se menține sistemul de impozitare micro, cifra de afaceri trebuie sa fie sub 1.000.000 de euro, în caz contrar cota de impozitare trece la impozitul pe profit care este de 16%.

⚖️Stănilă – Attorney at law – sprijină mediul de afaceri și oferă consultanță pentru orice tip de activitate juridică necesară atât persoanelor fizice autorizate cât și persoanelor juridice înregistrate în România.

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?