Notificarea de dare în plată și executarea silită

Notificarea de dare în plată și executarea silită

Formularea unei notificări de dare în plată obligă creditorul șI executorul judecătoresc să suspende executarea silită, inclusiv popririle, până la soluționarea definitivă a contestației formulate în baza legii nr. 77/2016. Pentru a formula o notificare de dare în plată nu este necesar ca debitorul să se afle în procedura de executare silită, notificarea putând fi formulată șI de debitorii cu credite ipotecare a căror dobânzi au devenit exagerate.

Singurele condiții ce trebuiesc îndeplinite pentru stingerea creanței generate dintr-un contract de credit șI a accesoriilor sale sunt:

  • creditorul şI consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1) a legii nr. 77/2016, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;
  • cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către banca naţională a româniei în ziua încheierii contractului de credit;
  • creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;
  • consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.
  • este îndeplinită condiţia privind impreviziunea.

De asemenea, este bine de știut că pentru a fi considerată valabilă este necesar ca notificarea să fie făcută prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau notar public întrucât banca are posibilitatea de a contesta în instanță decizia de dare în plată a consumatorului.

Pentru mai multe informații în acest sens, contactează-ne cu încredere!

office@stanila.Law

+40 747 583 476

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?