Inspectorii agenției naționale de administrare fiscală (anaf) accelerează controalele privind persoanele fizice autorizate!

Inspectorii agenției naționale de administrare fiscală (anaf) accelerează controalele privind persoanele fizice autorizate!

Este important de știut !!

Înainte de a desfășura orice demers împotriva contribuabilului, organul inspecției fiscale are obligația de a aduce la cunoștința persoanei vizate acțiunea ce urmează a se desfășura împotriva acesteia.

Pe lângă obligația inițială de informare, persoana vizată trebuie informată inclusiv pe întregul parcurs al desfășurării controlului, atât despre aspectele constatate cât și despre consecințele fiscale existente.

În funcție de constatările inspecției fiscale efectuate pe parcursul procedurii de control, se va întocmi un proiect de raport împotriva căruia persoana supusă controlului are posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, proiect în cuprinsul căruia se va menționa în mod obligatoriu data, ora și locul la care va avea loc o discuție finală.

Recomandarea noastră este ca pentru discuția finală a proiectului de raport să se întocmească un punct de vedere scris pe care contribuabilul îl va susține și oral în fața comisiei de control.

Tot în perioada desfășurării controlului, organul de inspecție fiscală poate emite decizii de impunere provizorii pentru obligațiile principale suplimentare.

Decizii care pot fi contestate în termen de 45 de zile, pe cale administrativă, iar ulterior soluționării contestației pe cale administrativă și în funcție de rezultatul acesteia, contribuabilul are posibilitatea de a sesiza instanța de contencios administrativ competentă.

În această perioadă am întâlnit tot mai mulți contribuabili persoane fizice autorizate care au primit decizii de impunere de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, privind recalcularea Impozitului pe venit, Contribuției pentru asigurări sociale (CAS) sau Contribuției de sănătate (CASS).

Întrucât, nu sunt puține cazurile în care am constatat erori ale inspecției fiscale, atât cu privire la interpretarea și aplicabilitatea normelor legale, dar și cu privire la modalitatea de calcul raportat la documentele regăsite în dosarul fiscal, recomandăm, în calitate de profesioniști ai dreptului, să nu rămâneți în pasivitate și să verificați fiecare pas efectuat de organul fiscal de control.

Pentru mai multe informații în acest sens, contactează-ne cu încredere!

📩 office@stanila.law

☎️ +40 747 583 476

📍București Bd. Pache Protopopescu nr. 96, sector 2

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?