Stănilă – Attorney at Law

Exproprieri

Stănilă – attorney at law în conformitate cu

Dispozițiile legale în vigoare, art. 858 cod civil arată că proprietatea publică este definită ca fiind dreptul de proprietate ce aparține statului sau unei unități administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declarația legii, sunt de uz sau de interes public, cu condiția să fie dobândite prin unul don modurile prevăzute de lege.

  • Iar potrivit art. 44 din constituție nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

  • După cum putem observa, interesul național, județean sau local se dovedește a fi superior celui privat, putându-se ajunge în situația în care un bun imobil proprietate privată să fie trecut în proprietatea publică în mod forțat de către stat.

contracte vanzare cumparare imobile
exproprieri
  • Exproprierea este acea operațiune juridică prin care se realizează trecerea forțată a unui imobil din proprietatea privată și proprietatea publică, în vederea executării unor lucrări de utilitate publică, cu plata unor despăgubiri juste si prealabile procedurii.

  • Întrucât exproprierea presupune stingerea dreptului de proprietate privată fără acordul prealabil al titularului, prin legea nr. 33/1994 șI legea nr. 255/2010 sunt stabilite etapele procedurii exproprierii.

  • În practică, întâlnim numeroase situații în care cu ocazia unor lucrări de modernizare ale autorităților publice, se aduce atingere dreptului de proprietate privată prin extinderea în fapt a lucrărilor, motiv pentru care în jurisprudență s-a statuat conceptul de exproprierii de fapt.

  • Persoanele aflate într-o asemenea situație au posibilitatea de a acționa în instanță statul român pentru plata unor despăgubiri ca urmare a privării dreptului de proprietate.

Soluții Juridice Personalizate pentru nevoile tale

„No man is above the law and no man is below it: nor do we ask any man’s permission when we ask him to obey it.”

 – Theodore Roosevelt –

01.

Drept Fiscal

Stănilă – attorney at law vă oferă în materia dreptului fiscal servicii juridice benefice organizării șI optimizării fiscale a afacerii. Acordăm consultanță fiscală adaptată nevoilor șI intereselor voastre șI gestionăm litigiile…

02.

Dreptul European

Stănilă – attorney at law vă oferă în materia dreptului european consultanță juridică, asistență șI reprezentare atât în fața instanțelor de judecată cât șI a instituțiilor publice aflate pe întreg teritoriul româniei…

03.

Drept Penal

Stănilă – attorney at law vă oferă servicii de asistență juridică șI reprezentare în dosarele penale, indiferent de stadiul acestora, atât persoanelor fizice cât șI persoanelor juridice, asigurând o colaborare transparentă a…

04.

Dreptul Muncii

Stănilă – attorney at law vă oferă în materia dreptului muncii consultanță juridică, asistență șI reprezentare atât în fața instituțiilor de drept public șI privat, cât șI în fața instanțelor judecătorești competente în…

05.

Dreptul Transporturilor

Stănilă – attorney at law oferă servicii juridice în materia dreptul transporturilor, șI dreptul vamal, incluzând servicii de consiliere, asistență șI reprezentare a persoanelor juridice în fața…

06.

Drept Comercial

Stănilă – attorney at law susține mediul de afaceri din românia șI spațiul economic european oferind servicii juridice complexe pentru atingerea șI realizarea punctuală a obiectivelor propuse.Oferim servicii juridice complexe pentru…

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?