Executarea silită în străinătate și titlul executoriu european.

Executarea silită în străinătate și titlul executoriu european.

Ce este acesta și cum se poate obține eliberarea unui certificat de titlu executoriu european.

Executarea silită este o procedură legală care permite creditorilor să recupereze datoriile de la debitori prin intermediul executorului judecătoresc, acesta poate institui poprirea sumelor de bani pe care debitorul le deține sau urmează să le primească și, totodată, poate scoate la licitație bunuri debitorului în vederea îndestulării creanței existente.

În contextul Uniunii Europene (UE), executarea silită poate fi un proces complex și dificil de gestionat din cauza diferențelor legale și procedurale existente între statele membre. Cu toate acestea, UE a dezvoltat o serie de instrumente juridice pentru a ajuta creditorii să își recupereze datoriile într-un mod mai eficient și mai simplu. Printre aceste instrumente se numără titlul executoriu european pentru creanțele necontestate, care își găsește reglementarea în Regulamentul (CE) nr. 805/2004 și, care permite creditorilor să își recupereze datoriile în orice stat membru al UE.

În acest articol, vom explora mai detaliat procedurile de executare silită în UE și instrumentele legale disponibile pentru creditorii care doresc să își recupereze datoriile.

Regulamentul (CE) nr. 805/2004 are ca obiect crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate, stabilește și asigură standarde minime  de circulație a hotărârilor judecătorești, a tranzacțiilor judiciare și actelor autentice în toate statele membre, fără a fi necesar să se recurgă la o procedură intermediară în statul membru de executare cum ar fi procedura de recunoaștere a hotărârii.

Noțiunea de „creanțe necontestate” cuprinde acele situații în care un creditor, în lipsa oricărei contestații din partea debitorului cu privire la natura și valoarea unei creanțe pecuniare, a obținut o hotărâre judecătorească împotriva unui debitor, fie un act executoriu care necesită o acceptare expresă a debitorului și indiferent că este vorba de o tranzacție judiciară sau de un act autentic.

Potrivit regulamentului sus-menționat, acesta se aplică în materie civilă și comercială și oricare ar fi natura instanței de judecată. Acesta nu reglementează, în special, chestiunile de domeniul fiscal, vamal sau administrativ, nici răspunderea statului pentru acte sau omisiuni comise în exercitarea autorității publice. Reglementând în mod explicit situațiile în care NU are aplicabiliate:

(a) starea și capacitatea persoanelor fizice, regimurile matrimoniale, testamentele și succesiunile;

(b) falimentele, procedurile de dizolvare a societăților comerciale sau a altor persoane juridice insolvente, concordatele și alte proceduri similare;

(c) securitatea socială;

(d) arbitrajul.

Cu toate că, executarea silită în străinătate este o procedură complexă care implică respectarea legilor și procedurilor specifice din fiecare țară implicată în proces, în general, procedura poate fi descrisă simplificat în următorii pași:

  1. Obținerea unui titlu executoriu; pentru a începe procedura de executare silită într-o altă țară, creditorul trebuie să se adreseze unei instanțe de judecată din țara de origine pentru a obține un titlu executoriu. O hotărâre judecătorească fiind documentul care atestă că creditorul are dreptul să recupereze datoria de la debitor.
  2. Obținerea unui certificat de titlu executoriu european pentru creanțele necontestate; înainte ca creditorul să se adreseze unui executor judecătoresc din statul de executare, este necesar să solicite instanței care a judecat în fond procesul principal, certificatul de titlu executoriu european.
  3. Identificarea activelor debitorului; odată ce a fost emis certificatul de titlu executoriu european, creditorul poate începe prin intermediul executorului judecătoresc identificarea activelor debitorului din țara respectivă. Acestea pot include conturi bancare, proprietăți sau alte active valoroase, iar măsurile trebuie luate în conformitate cu legile și procedurile specifice din țara respectivă.

Cu titlu exemplificativ. Un contract de credit încheiat cu o instituție bancară poate fi pus în executare împotriva unui debitor care locuiește în altă țară din Uniunea Europeană; sau o societate comercială care a obținut un titlu executoriu în România, împotriva altei societăți comerciale ce are conturi bancare deschise într-o altă țară, poate solicita obținerea unui certificat de titlu executoriu european pentru a putea extinde procedura de executare pe teritoriul altui stat al Uniunii Europene, atâta timp cât creanța nu face obiectul unei contestații în țara de origine.

O creanță se consideră necontestată a) în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres acceptând-o sau recurgând la o tranzacție care a fost aprobată de o instanță judecătorești sau încheiată în fața unei instanțe judecătorești în cursul unei proceduri judiciare; sau b) în cazul în care debitorul nu i s-a opus niciodată, în conformitate cu normele de procedură ale statului membru de origine, în cursul procedurii judiciare; sau c) în cazul în care debitorul nu s-a prezentat sau nu a fost reprezentat în cadrul unei ședințe de judecată privind această creanță după ce a contestat-o inițial în cursul procedurii judiciare, cu condiția ca atitudinea sa să fie asimilabilă unei recunoașteri tacite a creanței sau a faptelor invocate de creditor în temeiul legislației statului membru de origine; sau d) în cazul în care debitorul a recunoscut-o în mod expres într-un act autentic.

Este important de menționat că procedurile de recuperare a datoriilor pot varia în funcție de țara în care se desfășoară, iar executorii judecătorești trebuie să respecte toate legile și procedurile specifice în fiecare caz particular.

În general, titlul executoriu european poate fi un instrument util pentru creditorii care doresc să își recupereze datoriile în afara țării lor de origine, fiind importantă consultanța juridică prin intermediul unor avocați specializați tocmai pentru a înțelege mai bine procedurile specifice și legislația aplicabilă, evidându-se astfel costuri neașteptate sau erori în procedură care pot întârzia recuperarea datoriilor.

Stănilă – Attorneys at law oferă sprijin juridic în procedura de executare internațională. Echipa noastră de avocați specializați în dreptul internațional și executarea silită poate furniza consultanță juridică și asistență în obținerea unui titlu executoriu, recunoașterea acestuia în străinătate și executarea silită a hotărârii judecătorești. Suntem pregătiți să lucrăm cu clienții noștri pentru a asigura că procesul de recuperare a datoriilor este eficient și cost-eficient.

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?