Contractul de mandat

Contract de mandat

Contractul de mandat

Într-o lume aglomerată și specializată, oamenii și companiile au adesea nevoie să îi împuternicească pe alții pentru a gestiona anumite aspecte ale vieții lor sau ale afacerii lor. Contractul de mandat permite această delegare formală a responsabilității, permițând mandatarului să acționeze în numele mandantului în mod legal și cu autoritate.

Contractul de mandat este un acord legal în care o persoană, numită mandant, îi conferă puterea sau autoritatea unei alte persoane, numită mandatar, de a acționa în numele său și pentru beneficiul său în anumite circumstanțe sau scopuri specifice.

Potrivit art. 2009 Cod civil mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, e obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant.

Acest contract poate acoperi o varietate de situații și activități, de la gestionarea afacerilor financiare și juridice la reprezentarea în negocieri sau la îndeplinirea unor sarcini administrative.

Felurile mandatului:

  • în funcție de efectele produse: mandatul cu reprezentare (regula) sau mandatul fără reprezentare (excepția) acesta din urmă fiind contractul de comision, contractul de consignație și contractul de expediție
  • în funcție de interesul urmărit de mandatar: contractul de mandat poate fi cu titlu gratuit sau oneros.

În continuare, vom explora mai în detaliu particularitățile mandatului cu reprezentare, unul dintre cele mai comune și importante tipuri de contracte.

Forma mandatului cu reprezentare poate fi SCRISĂ (autentică sau sub semnătură privată) sau VERBALĂ; iar acceptarea mandatului de către mandatar poate fi expresă (acceptare scrisă) sau tacită (aceasta rezultă din executarea sa de către mandatar).

În general, împuternicirea dată de mandant se numește procură.

Mandatul cu reprezentare este adesea folosit în tranzacții comerciale, în vânzarea și cumpărarea de bunuri sau proprietăți, în contractele de leasing, în negocierile contractelor comerciale, în administrarea activelor financiare și în multe alte situații în care o parte dorește să fie reprezentată legal de către altcineva.

Art. 2015 Cod Civil stabilește durata de încetare a mandatului în 3 ani de la încheierea lui, dacă părțile nu au prevăzut un alt termen.

Prin MANDATUL GENERAL – mandatarul este autorizat de către mandant doar pentru încheierea de acte de conservare și de administrare pentru care părțile nu au nevoie de o împuternicire expresă (notarială) exemplu: executarea reparațiilor de întreținere a unui bun sau culegerea/perceperea fructelor produse de un bun.

În schimb, prin MANDATUL SPECIAL – presupune încheierea unor acte juridice de dispoziție expres determinate, exemplu: acte de înstrăinare imobil, introducerea unei acțiuni în justiție, semnarea unei tranzacții ori asumarea unor obligații prin cambii sau bilete la ordin.

 În mod greșit, și în majoritatea dintre cazuri solicitarea unui mandat autentificat de notar este o practică eronată folosită atât de instituții publice cât și entități private, întrucât forma mandatului trebuie raportată la actele ce trebuiesc încheiate de către mandatar pe seama mandantului, dacă nu există o dispoziție legală expresă care stabilește contrariul.

Spre exemplu: dacă mandatarul urmează să facă acte de conservare sau de administrare în numele mandantului, nu este necesară o procură autentificată notarial, o simplă procură scrisă și semnată de părți fiind suficientă; în schimb, dacă mandatarul urmează să semneze un contract de vânzare – cumpărare în numele mandantului, această operațiune necesită procura notarială întrucât se transferă un drept de proprietate care reprezintă un act de dispoziție.

Cu o echipă dedicată și expertă în dreptul civil, Stănilă – attorneys at law este pregătită să ofere clienților săi asistență juridică de încredere pentru a aborda cu succes o gamă variată de situații legate de contractul de mandat și multe alte aspecte juridice.

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?