Ai produs un accident rutier și ai RCA valabil, iar victima îți solicită să repari prejudiciul și daune morale?

Ai produs un accident rutier și ai RCA valabil, iar victima îți solicită să repari prejudiciul și daune morale_

Ești vinovat de producerea unui accident rutier, iar vehiculul tău deține RCA? Află acum că din punct de vedere legal nu tu ești cel care trebuie să despăgubească victima, ci asiguratorul.

Da, este corect. În cazul în care deții o poliță RCA (Răspundere Civilă Auto), asiguratorul este cel care acoperă pagubele provocate de vehiculul tău în urma unui accident rutier, conform legislației în vigoare. Astfel, asiguratorul este responsabil pentru despăgubirea victimelor pentru prejudiciile suferite în urma accidentului, în conformitate cu clauzele și limitele stabilite în polița RCA.

Această responsabilitate este asumată în baza contractului de asigurare și în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În contextul consultanței juridice oferite de către avocații STĂNILĂ Attorneys at Law au rezultat multe situații în care persoanele vinovate de producerea unui accident rutier, considerau că au obligația legală de a despăgubi persoanele prejudiciate material/moral ca urmare a unui accident rutier provocat din culpă, neștiind faptul că tocmai acesta este scopul contractului de asigurare RCA, ca în situația producerii unui risc asigurat, asiguratorul să repare prejudiciul creat în baza poliței de asigurare emise.

Conform Legii nr. 132/2017 (Legea asigurărilor RCA) în situația producerii unui accident rutier, dacă autovehiculul care a cauzat acel accident rutier are asigurare RCA valabilă, asiguratorul are obligația de despăgubi persoanele care au suferit  o asemenea pagubă.

De asemenea, art. 11 alin. 2 din Legea nr. 132/2017 prevede situațiile pentru care asiguratorul RCA acordă despăgubiri: a) vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial; b) prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere şi înmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli; cu limitarea prejudiciului, dovedite cu acte, cheltuieli aferente diminuării valorii vehiculului după reparaţii, dovedite cu acte sau expertiză; c) costuri privind readucerea vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat, dovedite cu documente emise prin sisteme specializate sau prin documente emise în condiţiile legii; d) prejudicii reprezentând consecinţa lipsei de folosinţă a vehiculului avariat, inclusiv înlocuirea temporară a vehiculului, pe baza opţiunii persoanei prejudiciate; e) cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată sau cheltuieli aferente în cazul soluţionării alternative a litigiului dacă soluţia este favorabilă persoanei prejudiciate; f) cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit, de la locul accidentului la locaţia în care se găseşte centrul de constatare daune, la unitatea reparatoare aleasă de păgubit în vederea reparării vehiculului, cel/cea mai apropiat/apropiată de locul producerii accidentului sau de domiciliul persoanei prejudiciate, după caz, dacă respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii, iar asigurătorul nu asigură transportul.

Așadar, de regulă, asigatorul RCA răspunde pentru orice pagubă creată de autoturismul asigurat. Spre exemplu, chiar și în situația în care o persoană care în timpul conducerii  unui autoturism are anumite preocupări de natură a-i distrage atenția (de ex. folosește telefonul mobil, adoarme la volan sau conduce un autoturism cu viteza de 90 km/h în interiorul localității, etc.) și din neatenție cauzează un accident din care rezultă avarii auto, o vătămare corporală sau cauzează chiar decesul unei persoane, nu va putea fi obligată să repare prejudiciul material/moral creat dacă acesta avea asigurare RCA valabilă la momentul accidentului rutier, întrucât tocmai acesta este scopul încheierii contractului de asigurare RCA.

Art. 6 din Legea nr. 132/2017, în caz de pagube materiale limitele de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt de până la suma de 1.220.000 euro, iar în caz de vătămare corporală sau deces asiguratorul RCA răspunde până la limita de 6.070.000 euro.

Există și câteva situații de excepție (situații expres prevăzute de art. 25 din Legea nr. 132/2017) în care deși există o asigurare RCA valabilă, asiguratorul se poate întoarce în regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului pentru a recupera sumele achitate celui păgubit. Cu titlu de exemplu, șoferul vinovat de producerea accidentului rutier va putea fi obligat la repararea prejudiciului creat în situația în care conduce autoturismul sub influența băuturilor alcoolice.

Așadar, art. 25 din Legea nr. 132/2017 prevede situațiile în care asigurătorul RCA are dreptul de a recupera sumele plătite drept despăgubire: a) accidentul a fost produs cu intenție; b) accidentul a fost produs în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni săvârşite cu intenţie, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau în timpul comiterii altor infracţiuni săvârşite cu intenţie; c) accidentul a fost produs în timpul când autorul infracţiunii săvârşite cu intenţie încearcă să se sustragă de la urmărire; d) persoana răspunzătoare de producerea prejudiciului a condus vehiculul fără consimţământul contractantului; e) asiguratul a refuzat în mod nejustificat îndeplinirea obligaţiilor sale împiedicând în acest fel asigurătorul RCA să desfăşoare propria investigaţie conform prevederilor art. 21 alin. (3), iar asigurătorul este în măsură să probeze că acest fapt a condus la plata nejustificată a despăgubirii.

Drept urmare, șoferul vinovat de producerea unui accident rutier nu poate fi obligat la plata despăgubirilor direct către persoanele vătămate. Chiar și în situațiile de excepție menționate anterior, în care persoana vinovată are obligația de a repara prejudiciul creat, acest lucru se va realiza prin intermediul asigurătorului care deja a achitat prejudiciul și se întoarce în regres împotriva șoferului vinovat pentru a recupera suma achitată celor păgubiți.

STĂNILĂ Attorneys at Law, cu sediul principal în București și un sediu secundar în Alba-Iulia, este o casă de avocatură dedicată oferirii de servicii juridice de înaltă calitate. Specializați într-o gamă largă de arii de practică juridică, oferim asistență, reprezentare și consultanță atât pentru persoane fizice, cât și pentru entități juridice. Echipa noastră de avocați experimentați se angajează să furnizeze soluții juridice personalizate și eficiente, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client.

× CHAT! Cu ce va putem ajuta?